ELD

Research on Educational Leadership and Development in Schools and Preschools (ELD)

ELD is a multidisciplinary research group studying leadership in preschools, elementary schools and upper secondary schools. The aim is to understand the functions of leadership in successful changes of schools’ structures, cultures, practices and achievements. ELD focuses on leadership for collegial development, praxis development, multicultural school contexts as well as leadership for learning from a special needs educational perspective. ELD conducts research from several different organizational and leadership perspectives as well as educational-historical and educational-philosophical perspectives.

 

ELD is led by:

Magnus Erlandsson, magnus.erlandsson@mau.se

ELD members:

Mona Holmqvist, mona.holmqvist@mau.se (http://forskning.mah.se/id/af5982)

Bim Riddersporre, bim.riddersporre@mau.se (http://forskning.mah.se/id/lubiri)

Kristian Sjövik, kristian.sjovik@mau.se (http://forskning.mah.se/id/tskrsj

Pär Widén, par.widen@mau.se (http://forskning.mah.se/id/luprwi)

Activities Spring 2019:

24.1          Writing workshop, Malmö

4-6.2        Writing workshop, Malmö

7-8.3        Writing workshop, Malmö

3.4            Writing workshop, Malmö

13-14.6    Text seminar, Ystad

 In Swedish

ELD bedriver flervetenskaplig forskning om ledarskap i förskolor, skolor och gymnasieskolor i syfte att skapa förståelse för ledarskapets roll i framgångsrika förändringar av strukturer, kulturer, praktik och prestationer. ELD fokuserar ledarskap för kollegial utveckling, för praktikutveckling, för mångkulturella skolkontexter samt ledarskap för lärande utifrån specialpedagogiska perspektiv. ELD:s forskning bygger på flera olika organisations- och ledarskapsteorier, liksom på utbildningshistoriska och utbildningsfilosofiska perspektiv.