LDSP

Research on Leadership and Development in Schools and Preschools (LDSP)

The research group is researching leadership in schools and preschools. The research is conducted at the Department of School Development and Leadership (SOL).

In Swedish
Forskargruppen forskar om ledarskap i skolor och förskolor. Forskningen utförs på Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL).