RAHE

Research on Adult and Higher Education (RAHE)

The researchers are studying adult learning in education in relation to previous learning, experiences and professional skills. The aim is to provide knowledge about the field of tension between adult students’ professional skills and previous experience-based learning through different theoretical and methodological approaches. The group investigates the way in which this affects different learning processes in various contexts during education mainly at distance, regardless of whether students attend a professional or postgraduate degree. The group also targets an interest to students with non-academic backgrounds.

RAHE is led by:
Marie Jedemark, marie.jedemark@mau.se

RAHE members:
Lisbeth Amhag, lisbeth.amhag@mau.se

Marie Leijon, marie.leijon@mau.se

Majid Jaffari, Majid.Jaffari@hb.se

Martin Stigmar, martin.stigmar@mau.se

Mona Holmqvist, mona.holmqvist@mau.se

Anna Jober, anna.jober@mau.se

Seimarprogram Spring 2020

26/2 kl 13:15‐15:00 B338

11/3 13:15‐15:00 D477

22/4 kl 13:15‐15:00 D477

20/5 kl 13:15‐15:00 D477

In Swedish
Forskarna studerar vuxenutbildning och vuxnas lärande i förhållande till tidigare lärande, tidigare erfarenheter och tidigare yrkeskunskaper. Syftet är att ge kunskap om spänningsfältet mellan vuxenstuderandes yrkeskunskaper och tidigare erfarenhetsbaserat lärande genom olika teoretiska och metodologiska ansatser. Gruppen undersöker hur det påverkar olika lärandeprocesser i olika sammanhang under utbildningen som i huvudsak bedrivs på distans, oavsett om studenterna har yrkesexamen eller doktorsexamen. Gruppen riktar också sitt intresse till studenter med icke-akademisk bakgrund.

Gruppen leds av:
Martin Stigmar, martin.stigmar@mau.se

Medlemmar i RAHE:
Lisbeth Amhag, lisbeth.amhag@mau.se
Marie Jedemark, marie.jedemark@mau.se
Marie Leijon, marie.leijon@mau.se
Majid Jaffari, Majid.Jaffari@hb.se