Home

Welcome to SET PhD program for teacher educators in special education!

Nationella konferenser i Malmö, Göteborg och Stockholm i oktober för verksamma lärare och rektorer – håll utkik efter mer information inom kort!

Dissertations/disputationer 2022:

25/5 Kamilla Klefbeck, Malmö universitet

1/6 Catarina Wästerlid, Malmö universitet

3/6 Linda Plantin Ewe, Malmö universitet

10/6 Emma Leifler, Karolinska institutet

17/6 Camilla Nilvius, Linnéuniversitetet

9/9 Balli Lelinge (prel), Malmö universitet

This website will be open until the end of 2022, when the research program ends.