Home

Welcome to SET PhD program for teacher educators in special education!

Lärande för olikhet, Slagthuset Malmö,  den  17 oktober 2022

Powerpointpresentationer från konferensen  hittar du i menyn överst på denna sida.

kort presentationsfilm av konferensens innehåll
(6 min)
samtliga presentationer på konferensen

(ca 3 tim)

 

Dissertations/disputationer 2022:

25/5 Kamilla Klefbeck, Malmö universitet

1/6 Catarina Wästerlid, Malmö universitet

3/6 Linda Plantin Ewe, Malmö universitet

10/6 Emma Leifler, Karolinska institutet

17/6 Camilla Nilvius, Linnéuniversitetet

2/9 Johanna Lüddeckens, Malmö universitet

9/9 Balli Lelinge, Malmö universitet

7/10 Birgitta Lundbäck, Linnéuniversitetet

18/11 Linda Petersson-Bloom, Malmö universitet

13/1 Helena Sjunnesson, Malmö universitet

This website will be open until June 30, 2023.