Home

Welcome to SET PhD program for teacher educators in special education!

Nationell konferens i Malmö den 17/10 2022 för verksamma lärare, skolledare och övrig personal.

LÄRANDE FÖR OLIKHET

Inkluderande undervisning i förskola och skola

17/10 2022 kl 9.00 – 16.00, Malmö Slagthus

Program

Länk till anmälan

Totalt kan 700 personer delta, anmälan stängs den 1/10 eller när detta antal uppnåtts.

 

Dissertations/disputationer 2022:

25/5 Kamilla Klefbeck, Malmö universitet

1/6 Catarina Wästerlid, Malmö universitet

3/6 Linda Plantin Ewe, Malmö universitet

10/6 Emma Leifler, Karolinska institutet

17/6 Camilla Nilvius, Linnéuniversitetet

2/9 Johanna Lüddeckens, Malmö universitet

9/9 Balli Lelinge, Malmö universitet

7/10 Birgitta Lundbäck, Linnéuniversitetet

25/11 Linda Petersson-Bloom, Malmö universitet

This website will be open until the end of 2022, when the research program ends.