News & Events

RePESE Högre seminarier

Research Platform for Education and Special Education

16/3 kl 13.15‐15 Zoom
Bryggan mellan teori och praktik ur ett maktanalytiskt perspektiv
Jesper Fundberg, docent i Polisprogrammet, Malmö Universitet

13/4 kl 13.15‐15 Zoom
Tidiga insatser i en evidensbaserad och inkluderande förskolepraktik
Eva Siljehag, universitetslektor i specialpedagogik, Stockholms universitet

11/5 kl 13.15‐15 Zoom
Bedömning av lärarstudenters yrkeskunnande under verksamhetsförlagd utbildning
Kristina Henriksson, universitetslektor, Linnéuniversitetet

VARMT VÄLKOMNA!
Forskningsledare Lisa Hellström (lisa.hellstrom@mau.se)