ELD på svenska

Research on Educational Leadership and Development in Schools and Preschools (ELD)

ELD bedriver flervetenskaplig forskning om ledarskap och skolutveckling i förskolor, skolor, gymnasieskolor och akademi, i syfte att problematisera och skapa förståelse för ledarskapets roll i förändringar av aktörer, strukturer, kulturer och praktiker. Forskare inom ELD bedriver kritisk organisationsforskning, däribland om hur företag och näringsliv engagerar sig i svensk skola, samt om hur skolutveckling drivs av olika intressen och idéer. Ytterligare fokusområden är analys av ledarskap för kollegialt lärande; praktikutveckling; tvärsektoriell samverkan; samt självreflexivitet. ELD:s forskning bygger på flera olika organisations- och ledarskapsteorier, liksom på utbildningshistoria och utbildningsfilosofi, och berör flera olika perspektiv, såsom specialpedagogik, social bakgrund, genus och etnicitet.

Ansvariga för att sammankalla och planera ELD-seminarierna är:

Magnus Erlandsson, magnus.erlandsson@mau.se

Vanja Lozic, vanja.lozic@mau.se

Program HT21

  • 22 September, at 1—3 pm.  Text seminars
  • 13-14 October, Two-day writing seminars: individual-writing and collaboration (Höör, Sweden)
  • 17 November, at 1—3 pm. Text seminars
  • 15 December, at 1–3 pm. Reading circle, Bell hooks Teaching Critical Thinking – practical wisdom
    Close reading of the book. The participants’ interpretations, questions and perspectives will be the foundation of the seminar.

ELD members:  

Martin Eksath

Ola Fransson

Mona Holmqvist

Anna Jobér

Tuija Muhonen

Margareta Serder

Kristian Sjövik

Pär Widén

Mer information om ELD hittar du på vår engelska hemsida