ELD på svenska

Research on Educational Leadership and Development in Schools and Preschools (ELD)

ELD bedriver flervetenskaplig forskning om ledarskap och skolutveckling i förskolor, skolor, gymnasieskolor och akademi, i syfte att problematisera och skapa förståelse för ledarskapets roll i förändringar av aktörer, strukturer, kulturer och praktiker. Forskare inom ELD bedriver kritisk organisationsforskning, däribland om hur företag och näringsliv engagerar sig i svensk skola, samt om hur skolutveckling drivs av olika intressen och idéer. Ytterligare fokusområden är analys av ledarskap för kollegialt lärande; praktikutveckling; tvärsektoriell samverkan; samt självreflexivitet. ELD:s forskning bygger på flera olika organisations- och ledarskapsteorier, liksom på utbildningshistoria och utbildningsfilosofi, och berör flera olika perspektiv, såsom specialpedagogik, social bakgrund, genus och etnicitet.

Ansvariga för att sammankalla och planera ELD-seminarierna är:

Magnus Erlandsson, magnus.erlandsson@mau.se

Vanja Lozic, vanja.lozic@mau.se

ELD members:  

Martin Eksath

Ola Fransson

Mona Holmqvist

Anna Jobér

Tuija Muhonen

Bim Riddersporre

Margareta Serder

Kristian Sjövik

Pär Widén

Höstens program

 • 22-23 september, heldagar Skrivardagar: individuellt och på distans, med möjlighet till Zoom- och fysiska träffar i mindre grupper
 • 21 oktober, kl. 13-15 (Zoom)     Diskussioner utifrån Paulo Freires Pedagogy of the oppressed. Boken, som skickas i god till deltagarna, läses i förväg och vi diskuterar centrala perspektiv som Freire lyfter fram. Seminariedeltagarnas tolkningar, frågor och analyser står i fokus.
 • 18 november, kl. 13-15 (Zoom) Textseminarier.
  Ni är välkomna att anmäla ert intresse att lägga fram en arbetstext eller ansökan som ni vill ha återkoppling på.
 • 16 december, kl. 13-15 (D 477 alt. Zoom) Textseminarier
  • Martin Eksath: Forskningsplan
  • Ni är välkomna att anmäla ert intresse att lägga fram en arbetstext eller ansökan som ni vill ha återkoppling på.


   If you wish to be on the mailing list or participate at the seminars please contact magnus.erlandsson@mau.se or vanja.lozic@mau.se

Mer information om ELD hittar du på vår engelska hemsida

Vårens program

27 Januari, kl. 13-15 (Zoom) Textseminarier.

17 februari, 13.15-15. Diskussioner utifrån Donald Schön Educating the Reflective Practitioner. Seminariedeltagarnas tolkningar, frågor och analyser står i fokus. (Zoom)

17- 18 mars, heldagar Skrivardagar: individuellt och på distans, med möjlighet till Zoom- och fysiska träffar i mindre grupper

14 april, kl. 13-15 (Zoom) Textseminarier.

12 maj, kl. 13-15 (Zoom) Textseminarier.