ELD på svenska

ELD bedriver flervetenskaplig forskning om ledarskap i förskolor, skolor och gymnasieskolor i syfte att skapa förståelse för ledarskapets roll i framgångsrika förändringar av strukturer, kulturer, praktik och prestationer. ELD fokuserar ledarskap för kollegial utveckling, för praktikutveckling, för mångkulturella skolkontexter samt ledarskap för lärande utifrån specialpedagogiska perspektiv. ELD:s forskning bygger på flera olika organisations- och ledarskapsteorier, liksom på utbildningshistoriska och utbildningsfilosofiska perspektiv.

Ansvariga för att sammankalla och planera ELD-seminarierna är:

Magnus Erlandsson, magnus.erlandsson@mau.se

Vanja Lozic, vanja.lozic@mau.se

ELD members:  

Martin Eksath

Ola Fransson

Mona Holmqvist

Anna Jobér

Tuija Muhonen

Bim Riddersporre

Margareta Serder

Kristian Sjövik

Pär Widén

Höstens program

 • 22-23 september, heldagar Skrivardagar: individuellt och på distans, med möjlighet till Zoom- och fysiska träffar i mindre grupper
 • 21 oktober, kl. 13-15 (Zoom)     Diskussioner utifrån Paulo Freires Pedagogy of the oppressed. Boken, som skickas i god till deltagarna, läses i förväg och vi diskuterar centrala perspektiv som Freire lyfter fram. Seminariedeltagarnas tolkningar, frågor och analyser står i fokus.
 • 18 november, kl. 13-15 (Zoom) Textseminarier.
  Ni är välkomna att anmäla ert intresse att lägga fram en arbetstext eller ansökan som ni vill ha återkoppling på.
 • 16 december, kl. 13-15 (D 477 alt. Zoom) Textseminarier
  • Martin Eksath: Forskningsplan
  • Ni är välkomna att anmäla ert intresse att lägga fram en arbetstext eller ansökan som ni vill ha återkoppling på.


   If you wish to be on the mailing list or participate at the seminars please contact magnus.erlandsson@mau.se or vanja.lozic@mau.se

Mer information om ELD hittar du på vår engelska hemsida