RAHE in Swedish

Forskarna studerar vuxenutbildning och vuxnas lärande i förhållande till tidigare lärande, tidigare erfarenheter och tidigare yrkeskunskaper. Syftet är att ge kunskap om spänningsfältet mellan vuxenstuderandes yrkeskunskaper och tidigare erfarenhetsbaserat lärande genom olika teoretiska och metodologiska ansatser. Gruppen undersöker hur det påverkar olika lärandeprocesser i olika sammanhang under utbildningen som i huvudsak bedrivs på distans, oavsett om studenterna har yrkesexamen eller doktorsexamen. Gruppen riktar också sitt intresse till studenter med icke-akademisk bakgrund.